fbpx

Vad är teknisk SEO

Vad är teknisk SEO

Vad är teknisk SEO 1400 600 Falknet

För att uppnå gynnsamma placeringar och synlighet bland sökmotorernas resultat krävs en strategiskt genomtänkt insats inom området för sökmotoroptimering. Det är välkänt inom företagsvärlden att aktivt förbättra webbplatsens innehåll och utnyttja relevanta nyckelord är av stor vikt. Trots ihärdigt arbete med innehållet kan det dock vara särskilt frustrerande när önskade resultat uteblir. Detta fenomen kan i själva verket ha sin grund i närvaron av tekniska fel på webbplatsen.

Dessa tekniska fel kan ha en direkt negativ påverkan på webbplatsens rangordning genom att försvåra indexeringen för sökmotorer som Google. I följande avsnitt kommer vi att presentera en djupgående insikt i ämnet teknisk sökmotoroptimering.

Är teknisk SEO viktig för resultat?

För att belysa betydelsen av teknisk sökmotoroptimering krävs en grundläggande insikt i hur sökmotorer agerar. Sökmotorer som exempelvis Google applicerar sofistikerade algoritmer för att indexera och ranka webbplatser utifrån deras relevans och användarvänlighet. Teknisk sökmotoroptimering fokuserar på att metodiskt optimera webbplatsen på ett sätt som främjar sökmotorernas förmåga att förstå och effektivt genomtränga dess struktur.

Det innefattar att skapa en robust bas för webbplatsen, vilket möjliggör dess optimala prestanda och förmåga att nå den önskade målgruppen. Genom en väl implementerad teknisk sökmotoroptimering säkerställs en smidig och sömlös navigering för såväl sökmotorer som för webbplats besökare, och därigenom uppnås en starkare positionering på det digitala landskapet.

Grunden i teknisk SEO

SSL certifikat

SSL är standard sedan många år tillbaka och är verkligen ett måste. De flesta webbservrar idag erbjuder gratis SSL – Let’s Encrypt

HTTPS genom hela webbsiten

Alla sidor genom hela webbsidan ska fungera bara med det nya protokollet HTTPS och eventuella URL som fungerar med HHTP ska pekas om till HTTPS.

Använd antigen WWW eller icke WWW

Sidans URL ska vara tillgänglig antingen när man skriver WWW eller när man skriver URL utan WWW. Även här gäller omredigering om det blir fel.

Robots filen

Robots.txt, en textfil som berättar för sökmotorer vilka sidor de har åtkomst ska vara installerad redan från början.

Sitemap

En sitemap, lista över alla sidor på webbplatsen ska också vara installerad och tillgängling för Googles spindlar.

 

Webbplatsens snabbhet påverkar SEO negativt

Få saker kan vara mer ångestframkallande än en webbplats som laddar långsamt. Utöver att skrämma bort besökare i en rasande takt kan detta fenomen också orsaka en negativ påverkan på sökmotorrankningen. Laddningstid utgör en vital faktor som i hög grad påverkar både användarupplevelsen och sökmotoroptimeringen. Särskilt stora aktörer som Google värderar högt webbplatser som är snabba och svarar direkt på användarnas behov.

Genom att noggrant optimera bilder, reducera överflödiga kodbaser och implementera cache-tekniker är det möjligt att markant förbättra laddningstiden för webbplatsen och därmed öka dess positionering inom sökmotorns resultat. En nyttig praxis är att använda sig av testverktyget tillgängligt på https://pagespeed.web.dev/ för att objektivt utvärdera prestandan hos webbplatsen. Resultaten från testet genererar i sin tur rekommendationer för förbättringar som kan implementeras.

Är din webbplats mobilvänlig?

I den rådande mobilinriktade eran utgör det en oavvislig imperativitet att din webbplats präglas av mobilt anpassad funktionalitet. Sedan införandet av Googles mobil-först-indexering år 2018 tillämpas nu mobilversionen av din webbplats som primär referenspunkt för indexering och rankning av dess sidor. En avsaknad av adekvat anpassning för mobila enheter kan medföra en direkt negativ inverkan på synligheten i sökresultaten. Därav avråds starkt från försummelse av denna aspekt.

Det är av kardinal betydelse att din webbplats exponerar en responsiv design och är optimerad för mångfaldiga skärmstorlekar samt olika teknologiska enheter.

teknisk seo 1

Se till att unvika duplicerat innehåll

Hanteringen av duplicerat innehåll utgör en påtaglig utmaning inom den tekniska sfären av sökmotoroptimering. Denna företeelse kan uppenbara sig när identiskt innehåll existerar på flera platser inom din webbplatsstruktur eller till och med på olika webbplatser. Den möjliga konsekvensen är en förvirring som sökmotorer kan drabbas av, med en potentiell negativ inverkan på din ranking som följd. I värsta fall kan man få s.k penalties från Google.

Här stiger konceptet av ”kanoniska taggar” fram som en räddningsbåt i detta sammanhang. Genom att skriva dessa taggar ges förmågan att klart och tydligt ange den primära versionen av innehållet och undvika besvär relaterade till duplicerat innehåll, vilket i sin tur stärker webbplatsens integritet gentemot sökmotorernas indexering.

Strukturera dina URL:er på rätt sätt

En ytterligare fundamental aspekt inom teknisk sökmotoroptimering är sökmotorvänliga URL-strukturer. Detta innebär att dina webbadresser bör utformas på ett sätt som främjar läsbarheten och beskrivande karaktär. Det är rekommenderat att undvika omfångsrika och gåtfulla URL-adresser, vilka kan potentiellt skapa förvirring för både sökmotorer och webbplatsbesökare.

En väldisponerad URL-struktur fungerar som en essentiell länk mellan ditt innehåll och sökmotorernas tolkning därav, vilket stärker förmågan att med precision dechiffrera sidans innehåll. Dessutom konfererar en sådan ansats en ökad användarvänlighet, vilken är en konsekvent följd av förbättrad lättillgänglighet och navigerbarhet.

Arbeta med strukturerad data

En essentiell komponent inom teknisk sökmotoroptimering är tillämpningen av strukturerad data. Denna metodik kan liknas vid att tillhandahålla en detaljerad karta åt sökmotorer, vilket möjliggör en djupgående förståelse av innehållet på din webbplats. Genom korrekt implementering av strukturerad data är det möjligt att explicit markera specifika element på din webbplats, såsom lokalt relevanta data, evenemangsinformation, recensioner, recept med mera.

Denna åtgärd främjar sökmotorernas kapacitet att avkoda sammanhanget och betydelsen som präglar ditt innehåll. Följaktligen kan detta i sin tur resultera i förbättrade positioneringar inom sökresultaten och därmed ökad synlighet på den digitala scenen. Genom att implementera strukturerad data erhåller sökmotorer en betydelsefull dimension av insikt som intensifierar deras tolkning av webbplatsens innehåll, vilket är en vital faktor i strävan efter en framstående digital närvaro.

Föräldralösa sidor

Föräldralösa sidor representerar webbplatssidor som saknar interna länkar som leder till dem. Detta fenomen kan härledas från olika orsaker och resulterar i en betydande svårighet för dessa sidor att upptäckas av Google och därmed bli indexerade.

Med användningen av webbanalysverktyg som exempelvis Screaming Frog SEO Spider är det möjligt att smidigt identifiera samtliga föräldralösa sidor. När dessa sidor har lokaliserats, framträder behovet av åtgärder att internlänka till dessa sidor. Denna procedur bär kapaciteten att optimera upptäckten och indexeringen av dessa föräldralösa sidor, och därigenom stärka den övergripande webbplatsens tekniska SEO-effektivitet.

Brutna länkar påverkar länkstruktur

Att etablera en välmående länkstruktur på din webbplats är en avgörande beståndsdel för att underlätta både besökarnas navigering och sökmotorernas indexering av innehållet på ett sömlöst vis. Situationer som brutna länkar, mer kända som 404-fel, uppstår när en länk leder till en sida som inte längre är tillgänglig på webbplatsen. Denna händelse kan förekomma av många orsaker, exempelvis när en sida har raderats eller om URL-strukturen har förändrats.

För att identifiera förekomsten av brutna länkar på din webbplats initieras en metodisk översikt av samtliga interna och externa länkar med hjälp av dedikerade webbanalysverktyg. Efter att dessa brutna länkar har lokaliserats inträder nästa steg, vilket innefattar att korrigera dessa avvikelser. För situationer där en länk dirigerar mot en sida som enbart har förflyttats eller bytt namn, kan en enkel 301-omdirigering konstituera en effektiv lösning. Denna metod innebär att besökaren dirigeras mot den nyadresserade sidan snarare än den tidigare.

Regelbunden övervakning och underhåll av länkarna på din webbplats är viktigt för att bibehålla en optimal funktionalitet och länkstruktur.

Låt oss göra SEO analys på din webbsajt

  Sekretessinställningar
  När du besöker vår webbplats kan den lagra information via din webbläsare från specifika tjänster, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretesspreferenser. Det är värt att notera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse på vår webbplats och de tjänster vi kan erbjuda.
  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Vår webbplats använder cookies, främst från tredje parts tjänster. Godkänn vår användning av cookies eller läs mer om vår integritetspolicy och cookies.